Bestyrelsen

Bestyrelsen består af seks medlemmer, som skal være beboere i Christiania. De seks medlemer vælges af generalforsamlingen, hvor alle beboere i Christiania har stemmeret. Generalforsamlingen vælger ligeledes to suppleanter.
Et medlem samt en suppleant repræsenterer Københavns kommune og udpeges politisk af borgerrepræsentationen.
Fire medlemmer med særlige faglige kompetencer, udpeges af den øvrige bestyrelse og godkendes af generalforsamlingen. De udpegende medlemmer må ikke være bosiddende i Christiania.
Suppleanter deltager i bestyrelsesarbejdet på lige fod med bestyrelsesmedlemmer.

Herfra og Videres bestyrelse er samtidig også bestyrelse for vores søsterorganisation Sundhedshuset.

Lene Lundberg
Lene LundbergForkvinde
Lene er formand for bestyrelsen og et af de seks bestyrelsesmedlemmer bosiddende på Christiania, der er valgt af generalforsamlingen. Lene har arbejdet i forskellige Christiania virksomheder, de seneste år i Woodstock, Christianias ældste værtshus beliggende midt i Pusherstreet.
Niels Balling
Niels BallingNæstformand
Niels er et af de fire bestyrelsesmedlemmer med socialfaglig indsigt, der udpeges af de øvrige bestyrelsesmedlemmer og godkendes af generalforsamlingen. Niels har blandt andet arbejdet i Fountain House og som boligsocial medarbejder i Urbanplanen. Og så er Niels ikke at forglemme tidligere landsholdskaptajn for det danske Rugby hold.
Laura Rosenvinge
Laura RosenvingeKøbenhavns kommunes repræsentant
” Jeg er opvokset i Husum. Her så jeg, hvordan udsatte børn ofte tabes, selvom ildsjæle i folkeskolen, fritidsordningen og foreningslivet knokler for at bryde den sociale arv. Den uretfærdighed fik mig til at stille op til kommunalvalget i 2017, og siden da har jeg repræsenteret Socialdemokratiet på Københavns Rådhus og kæmpet for en by, hvor ingen bliver ladt i stikken.”
Kamilla Krøier
Kamilla KrøierBestyrelsesmedlem
Kamilla er et af de seks valgte bestyrelsesmedlemmer og så er hun ophavskvinde til langt størstedelen af de fotos, du finder her på vores site. Kamilla er en stærk engageret boligsøgende! christianit og den nyest tilkomne blandt vores valgte bestyrelsesmedlemmer.
Jan Thomsen
Jan ThomsenBestyrelsesmedlem
Jan er pensioneret gartner på Christiania, men også den første christianit, der valgte ædruligheden, da vi 1995 begyndte at lave alkoholbehandling i Herfra og Videre regi. Jan har siden da bidraget til Herfra og Videre såvel som frivillig og som et af de seks valgte bestyrelsesmedlemmer.
Peter Plett
Peter PlettBestyrelsesmedlem
Peter er intet mindre end en legende på Christiania. Han har på utallige områder taget del i udviklingen af Christiania. Han er et af de seks valgte bestyrelsesmedlemmer og leverer stensikkert altid en kritisk vurdering af, hvorvidt vi på Herfra og Videre er på ret kurs i forhold til Christianias værdier.
Bente Moren
Bente MorenBestyrelsesmedlem
Bente er et af de seks valgte medlemmer og en christianit man støder på i utrolig mange sammenhænge. Det er dog ikke kun på Christiania, at Bente har udfoldet sit store engagement. Mange af vores brugere kender også Bente fra de år, hun arbejdede på Kofoed Skole.
Eva Brønsted
Eva BrønstedBestyrelsesmedlem
Eva er et af de seks valgte bestyrelsesmedlemmer. med erfaringer fra jobs som selvvalgt hjemmehjælper har Eva et godt kendskab til flere af vores brugere. Eva er en af Christianias postmestre og kender derfor så godt som alle christianitter.
Mette Laurberg
Mette LaurbergBestyrelsesmedlem
Mette blev udpeget i 2013 som Københavns kommunes repræsentant for Socialdemokratiet i bestyrelsen. Da Mette i slutningen af valperioden flyttede til Gladsaxe, valgte bestyrelsen at udpege Mette, som et af de fire udpegede bestyrelsesmedlemmer med socialfaglig baggrund. Mette er uddannet socialrådgiver og arbejder som konsulent i Dansk Socialrådgiverforening.
Klaus Goldschmidt Henriksen
Klaus Goldschmidt HenriksenBestyrelsesmedlem
Klaus er et af de fire udpegede bestyrelsesmedlemmer. Klaus er chefkonsulent i SPUK og har arbejdet med unge i alt fra Ama’r Totalteater til Den Økologiske Produktionsskole. I sidstnævnte sidder han i øvrigt også i bestyrelsen.
Kjeld Rothenberg
Kjeld RothenbergBestyrelsesmedlem
Kjeld er et af de fire udpegede bestyrelsesmedlemmer med socialfaglig indsigt. Han er tidligere kontorchef i socialforvaltningen, hvor han arbejdede med unge området. Kjeld er sammen med næstformand Niels faste støtter for personalet, når der er behov sparring og rådgivning (de andre støtter også. Kjeld og Niels har bare bedre tid).
Kit Roesen
Kit RoesenSuppleant for Københavns Kommunes repræsentant
“København er en skøn by, og jeg elsker at bo her. Jeg har et stort politisk engagement i at få løst de nære problemer, f.eks. ulighed, støj og trafikale problemer. Politisk er jeg dog særlig optaget af at få taget livtag med de helt store udfordringer som klimaet, og at arbejdspladserne bliver attraktive, så vi får tilstrækkeligt personale til ældreplejen samt skole og dagtilbud.”
Ann-Sophie Arner
Ann-Sophie ArnerSuppleant
Fie har i en årrække arbejdet med udsatte børn og unge på Christiania. Udsatte børn og unge er en hjertesag for Fie, der også bruger sine kompetencer på området i Joannahuset, Danmarks eneste krisecenter for børn og unge.
Nanna Winther
Nanna WintherSuppleant
Nanna er uddannet arkæolog, men kan supplere CV’et med titler som radiovært, tilrettelægger, podcaster og kommunikationskoordinator. Og så er hun ikke mindst engageret Christianit.