Bestyrelsen

Bestyrelsen består af seks medlemmer, som skal være beboere i Christiania, og som vælges af generalforsamlingen, hvor alle beboere i Christiania har stemmeret. Et medlem repræsenterer Københavns kommune og udpeges politisk af borgerrepræsentationen. Tre medlemmer, der ikke må være bosiddende i Christiania og med særlige faglige kompetencer, udpeges af den øvrige bestyrelse og godkendes af generalforsamlingen. Københavns kommune har endvidere en suppleant (den nuværende er udpeget efter indstilling fra Herfra og Videre) hertil kommer to suppleanter valgt af generalforsamlingen. Suppleanter deltager i bestyrelsesarbejdet på lige fod med bestyrelsesmedlemmer.

Herfra og Videres bestyrelse er samtidig også bestyrelse for vores søsterorganisation Sundhedshuset.

Lene Lundberg
Lene LundbergForkvinde
Lene er formand for bestyrelsen og et af de seks bestyrelsesmedlemmer bosiddende på Christiania, der er valgt af generalforsamlingen. Lene har arbejdet i forskellige Christiania virksomheder, de seneste år i Woodstock, Christianias ældste værtshus beliggende midt i Pusherstreet.
Niels Balling
Niels BallingNæstformand
Niels er et af de tre bestyrelsesmedlemmer med socialfaglig indsigt, der udpeges af de øvrige bestyrelsesmedlemmer og godkendes af generalforsamlingen. Niels har blandt andet arbejdet i Fountain House og som boligsocial medarbejder i Urbanplanen. Og så er Niels ikke at forglemme tidligere landsholdskaptajn for det danske Rugby hold.
Finn Dyrby Hermansen
Finn Dyrby HermansenKøbenhavns kommunes repræsentant
Finn er Københavns kommunes repræsentant i bestyrelsen og kommer fra Alternativet, hvor han blandt andet arbejder med social- og sundhedspolitik samt skolepolitik. Finn er skoleleder, har arbejdet med alternativ behandling og med områdefornyelsen af Fuglekvarteret i NV.
Kamilla Krøier
Kamilla KrøierBestyrelsesmedlem
Kamilla er et af de seks valgte bestyrelsesmedlemmer og så er hun ophavskvinde til langt størstedelen af de fotos, du finder her på vores site. Kamilla er en stærk engageret boligsøgende! christianit og den nyest tilkomne blandt vores valgte bestyrelsesmedlemmer.
Mette Laurberg
Mette LaurbergBestyrelsesmedlem
Mette blev udpeget i 2013 som Københavns kommunes repræsentant for Socialdemokratiet i bestyrelsen. Da Mette i slutningen af valperioden flyttede til Gladsaxe, valgte bestyrelsen at udpege Mette, som et af de tre bestyrelsesmedlemmer med socialfaglig baggrund. Mette er uddannet socialrådgiver og arbejder som konsulent i Dansk Socialrådgiverforening.
Jan Thomsen
Jan ThomsenBestyrelsesmedlem
Jan er pensioneret gartner på Christiania, men også den første christianit, der valgte ædruligheden, da vi 1995 begyndte at lave alkoholbehandling i Herfra og Videre regi. Jan har siden da bidraget til Herfra og Videre såvel som frivillig og som et af de seks valgte bestyrelsesmedlemmer.
Peter Plett
Peter PlettBestyrelsesmedlem
Peter er intet mindre end en legende på Christiania. Han har på utallige områder taget del i udviklingen af Christiania. Han er et af de seks valgte bestyrelsesmedlemmer og leverer stensikkert altid en kritisk vurdering af, hvorvidt vi på Herfra og Videre er på ret kurs i forhold til Christianias værdier.
Bente Moren
Bente MorenBestyrelsesmedlem
Bente er et af de seks valgte medlemmer og en christianit man støder på i utrolig mange sammenhænge. Det er dog ikke kun på Christiania, at Bente har udfoldet sit store engagement. Mange af vores brugere kender også Bente fra de år, hun arbejdede på Kofoed Skole.
Eva Brønsted
Eva BrønstedBestyrelsesmedlem
Eva er et af de seks valgte bestyrelsesmedlemmer. med erfaringer fra jobs som selvvalgt hjemmehjælper har Eva et godt kendskab til flere af vores brugere. Eva er en af Christianias postmestre og kender derfor så godt som alle christianitter.
Klaus Goldschmidt Henriksen
Klaus Goldschmidt HenriksenBestyrelsesmedlem
Klaus er et af de tre udpegede bestyrelsesmedlemmer. Klaus er chefkonsulent i SPUK og har arbejdet med unge i alt fra Ama’r Totalteater til Den Økologiske Produktionsskole. I sidstnævnte sidder han i øvrigt også i bestyrelsen.
Kjeld Rothenberg
Kjeld RothenbergSuppleant for Københavns Kommunes repræsentant
Kjeld er ikke politisk udpeget, da kommunen først i 2013 begyndte at udpege repræsentanterne politisk. Kjeld er tidligere kontorchef i socialforvaltningen, hvor han arbejdede med unge området. Kjeld er sammen med næstformand Niels faste støtter for personalet, når der er behov sparring og rådgivning (de andre støtter også. Kjeld og Niels har bare bedre tid).
Mette Prag
Mette PragSuppleant
Mette er arkitekt og arbejder som projektchef for områdefornyelsen Nørrebro. I Christiania sammenhæng har Mette været engageret i Forhandlingsgruppen, Bestyrelsesmedlem i Fonden Christiania og er pt aktiv på Byggemødet, der er en slags bestyrelse for Christianias Byggekontor.
Meera Guldhammer
Meera GuldhammerSuppleant
Meera er psykoterapeut med speciale i parterapi og har i mere end 20 år også undervist i psykoterapi på Gershøj instituttet. Meera er en af de to valgte suppleanter og deltager i bestyrelsesarbejdet på ligefod med bestyrelsesmedlemmerne.